RSS
piątek, 12 maja 2017Wersja 9.90 SODiR OFF-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 28 kwietnia 2017 roku dostępna jest wersja 9.90 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.90  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.90 (exe 58.19 MB)
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.90 (exe 31.04 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (docx 321.23 KB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
poniedziałek, 13 marca 2017Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 marca 2017 roku dostępna jest wersja 9.77 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.77  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.77 (exe 33.76 MB)
 • Instalator wersji pełnej GK 9.77 (exe 60.91 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
 • Więcej: https://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/2950,Wersja-977-SODiR-OFF-line.html
Tagi: PFRON SODiR
11:07, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 21 lutego 2017

Data publikacji 10.02.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 r. planowane jest wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java). W związku z tym, że najpopularniejsze przeglądarki internetowe (w tym przeglądarki zalecane do obsługi SODiR) przestały lub w najbliższym czasie przestaną wspierać technologię Java, wprowadzona zostanie zmiana umożliwiająca podpisywanie dokumentów bez jej użycia.

Mając na uwadze powyższe wystąpi konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON, po pierwszorazowym zalogowaniu do SODiR. O terminie wdrożenia technologii JavaScript oraz konieczności generowania nowego certyfikatu PFRON (wraz z instrukcją generowania certyfikatu) poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wszystkich Beneficjentów składających w formie papierowej wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i/lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz Użytkowników SODiR zgłaszających dotychczas trudności techniczne z obsługą Javy w SODiR, których nie udało się rozwiązać, zachęcamy do korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji w nowej technologii JavaScript.

Uwaga !!!

Zmiana nie dotyczy podpisu kwalifikowanego.

Tłumaczenie na język migowy

 

 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 planowane jest wdrożenie do
Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java).
Więcej informacji dostępne tutaj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że SODiR On-line
dostosowany jest do Javy wersja JRE 8 update 121. 

Instrukcja instalacji Java

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 8.121

Tagi: PFRON SODiR
11:37, sodir1
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 lipca 2016

Wn-U-A i Wn-U-G – nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. nastąpiła  nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Zmiana brzmienia art. 25a w ust. 1 ustawy o rehabilitacji, zobowiązuje osoby korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopiero po opłaceniu tych składek w całości.

Powyższa zmiana została uwzględniona odpowiednio w objaśnieniu nr 13 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-G  oraz w objaśnieniu nr 7 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-A. Pozostałe zmiany w obu załącznikach mają charakter redakcyjny.

Pomimo tego, że załączniki do rozporządzenia zmieniającego nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 • Wn-U-G począwszy od składek opłaconych za miesiąc lipiec 2016 r. (.pdf 312 kb)
 • Wn-U-A począwszy od składek opłaconych za III kwartał 2016 r. (.pdf 316 kb)

Korekty wniosków o wypłatę refundacji składek za okresy począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r. składa się również na wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem zmieniającym.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

 

 
 

 

Od 1 lipca 2016 roku zmiany w ustawie o rehabilitacji

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one:

 • wpłat obowiązkowych na PFRON
 • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • refundacji składek  ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych
 • gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej

Wpłaty obowiązkowe

 • z obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zbyt niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwolniono Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
 • ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON - nowe regulacje prawne:
 • zmniejszono wysokość ulgi z 80% do 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu
 • wprowadzono sankcje finansowe za nieprawidłowo udzielane ulgi przez uprawnionych pracodawców
 • wprowadzone zostaną nowe formularze deklaracji i informacji (szczegóły tutaj)
 • z 12 do 6 miesięcy skrócony został czas wykorzystania ulgi, dla ulg otrzymanych od 1 lipca 2016 r.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą

 • refundacja przysługuje po opłaceniu składek w całości przed złożeniem wniosku o refundację (szczegóły tutaj)

Dofinansowanie do  wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

 • pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia – następuje zmiana dotycząca tzw. efektu zachęty
 • dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje pod warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (szczegóły tutaj)

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA)

 • Zakłady Pracy Chronionej – ujednolicono termin przekazywania zaliczek na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakłady Aktywności Zawodowej – przyjęto zasadę, że Zakładowy Fundusz Aktywności nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej

 

Tagi: PFRON SODiR
08:28, sodir1
Link Dodaj komentarz »

 

Wn-D i INF-D-P– nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji (…) dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zostały uwzględnione w brzmieniu nowego rozporządzenia, jak i  samych załącznikach to tego rozporządzenia. Najważniejsze z nich dotyczą następujących kwestii:

 • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. pracodawca może wystąpić
  z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia u  tego pracodawcy, bez względu na datę zatrudnienia. W objaśnieniu numer 11 załącznika INF-D-P doprecyzowano,
  iż w opisanej sytuacji pracodawca wskazuje w poz. nr 48 – pole nr 1 „Tak”.
 • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku.
  W objaśnieniu numer 15 załącznika INF-D-P doprecyzowano, iż w przypadku gdy nie wypłacono wynagrodzenia do dnia złożenia wniosku Wn-D, to poz. 53 „Pomniejszenia” równa jest poz. 52 „Koszty płacy”.
 • w objaśnieniu nr 14 załącznika Wn-D doprecyzowano, że wskazując liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, należy uwzględniać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, a następnie zastosować wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 tej ustawy.

Pozostałe zmiany, wprowadzane niniejszym rozporządzeniem, służą zwiększeniu dostępności formularzy do potrzeb osób niepełnosprawnych albo mają charakter porządkujący, doprecyzowujący i upraszczający.

Pomimo tego, że załączniki do nowego rozporządzenia nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas, począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc lipiec 2016 r. należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 • Wn-D (.pdf 313 kb)
 • INF-D-P (.pdf 430 kb)

Korekty wniosku Wn-D i formularza INF-D-P za okresy począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r. składa się również na nowych wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań
i Refundacji/Formularze.

 
 
Data publikacji : 30.06.2016
 
 

 

Wersja 9.75 SODiR OFF-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 lipca 2016 roku dostępna jest wersja 9.75 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.75  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.75 (exe 58.36 MB)Data dodania : 01.07.2016 13:07Data modyfikacji : 01.07.2016 13:09
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.75 (exe 31.21 MB)Data dodania : 01.07.2016 13:10
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)Data dodania : 13.10.2015 13:22Data modyfikacji : 16.11.2015 13:22
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)Data dodania : 13.10.2015 13:22Data modyfikacji : 13.10.2015 13:23
 • Instalator Java 7.80 (exe 28.14 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Instalator Java 8.45 (exe 35.59 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf 2.56 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 
 
 
Data publikacji : 07.10.2015
 
 
Wydział Dofinansowań Rynku Prac
czwartek, 08 października 2015

Data publikacji : 07.10.2015

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 października 2015 roku dostępna jest wersja 9.59 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.59 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.59 (exe 58.39 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.59 (exe 31.24 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc 12.13 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Podręcznik uzytkownika SOdiR Off-line (doc 2.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Instalator Java 7.80 (exe 28.14 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instalator Java 8.45 (exe 35.59 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf 2.56 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
wtorek, 16 czerwca 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.52 SODiR OFF-line w formularzu 'Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie' (INFoPP) w tabeli części E 'Informacje dotyczące otrzymanej pomocy oraz realizowanego przedsięwzięcia' dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 dla pomocy SODiR wprowadzony został nowy numer programu pomocowego tj. SA.40525(2015/X). Numer programu pomocowego X306/2009 obowiązuje do okresów sprawozdawczych 12/2014 włącznie. Po dokonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 9.52  wypełniając formularz INFoPP  należy wprowadzić nowy numer programu pomocowego dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.52 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.52 (exe)
  57.92 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.52 (exe)
  30.77 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc)
  1.86 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR Off-Line (doc)
  2.86 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:53
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc)
  12.14 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:52
   
   
 • Instalator Java 7.80 (exe)
  28.14 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator Java 8.45 (exe)
  35.59 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf)
  2.56 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
środa, 13 maja 2015

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 7.51


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Systemie SODiR On-line został wdrożony nowy wzór wniosku WnD dla pracodawców ubiegających się o 
wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składanych za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 r. 
Dodatkowo w zakładce 'Aplikacja SODiR' została udostępniona nowa wersja SODiR Off-line 9.42. Dokumenty WnD utworzone w wersji 9.33 po dokonaniu aktualizacji należy utworzyć ponownie. 
Format plików do importu dla SODiR Off-line został udostępniony w dniu 30.01.2015 r. na witrynie PFRON w zakładce 'Aplikacja SODiR' oraz w zakładce 'Informacje' w SODiR On-line. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że system SODiR On-line dostosowany jest do Javy wersja JRE 7 update 51 w ramach linii produktowej 1.7. 
Korzystanie z aplikacji SODiR On-line w oparciu o wersje Javy JRE 7 update 71, 72, 75 i 76 możliwe będzie po 
zastosowaniu wytycznych z instrukcji - zalecane ustawienia Java Control Panel dla Java 7 update 71/72 oraz 75 /76.

Instrukcja instalacji Java
Więcej: https://www.sod.pfron.org.pl/

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
Loading