RSS
czwartek, 08 października 2015

Data publikacji : 07.10.2015

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 października 2015 roku dostępna jest wersja 9.59 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.59 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.59 (exe 58.39 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.59 (exe 31.24 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc 12.13 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Podręcznik uzytkownika SOdiR Off-line (doc 2.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Instalator Java 7.80 (exe 28.14 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instalator Java 8.45 (exe 35.59 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf 2.56 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
wtorek, 16 czerwca 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.52 SODiR OFF-line w formularzu 'Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie' (INFoPP) w tabeli części E 'Informacje dotyczące otrzymanej pomocy oraz realizowanego przedsięwzięcia' dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 dla pomocy SODiR wprowadzony został nowy numer programu pomocowego tj. SA.40525(2015/X). Numer programu pomocowego X306/2009 obowiązuje do okresów sprawozdawczych 12/2014 włącznie. Po dokonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 9.52  wypełniając formularz INFoPP  należy wprowadzić nowy numer programu pomocowego dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.52 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.52 (exe)
  57.92 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.52 (exe)
  30.77 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc)
  1.86 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR Off-Line (doc)
  2.86 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:53
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc)
  12.14 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:52
   
   
 • Instalator Java 7.80 (exe)
  28.14 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator Java 8.45 (exe)
  35.59 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf)
  2.56 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
środa, 13 maja 2015

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 7.51


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Systemie SODiR On-line został wdrożony nowy wzór wniosku WnD dla pracodawców ubiegających się o 
wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składanych za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 r. 
Dodatkowo w zakładce 'Aplikacja SODiR' została udostępniona nowa wersja SODiR Off-line 9.42. Dokumenty WnD utworzone w wersji 9.33 po dokonaniu aktualizacji należy utworzyć ponownie. 
Format plików do importu dla SODiR Off-line został udostępniony w dniu 30.01.2015 r. na witrynie PFRON w zakładce 'Aplikacja SODiR' oraz w zakładce 'Informacje' w SODiR On-line. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że system SODiR On-line dostosowany jest do Javy wersja JRE 7 update 51 w ramach linii produktowej 1.7. 
Korzystanie z aplikacji SODiR On-line w oparciu o wersje Javy JRE 7 update 71, 72, 75 i 76 możliwe będzie po 
zastosowaniu wytycznych z instrukcji - zalecane ustawienia Java Control Panel dla Java 7 update 71/72 oraz 75 /76.

Instrukcja instalacji Java
Więcej: https://www.sod.pfron.org.pl/SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.42 SODiR OFF-line zostały wprowadzone nowe wzory wniosków WnD dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składane za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 r oraz korekt wniosków począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Dodatkowo w INFoPP dla wniosków składanych za okres  sprawozdawczy począwszy od stycznia 2015 została udostępniona nowa sekcja 'Informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108  Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str.1) w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.'
W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.42 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie  należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

 

 

 

 

 • Instalator wersji pełnej GK 9.42  (pobierz)
 • Instalator wersji aktualizacyjnej  GK 9.42 (pobierz)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (pobierz)
 • Podręcznik użytkownika SODiR Off-Line (pobierz)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (pobierz)
 • Instalator Java 7.51 (pobierz)
 • Instrukcja instalacji Javy (pobierz)

Więcej informacji: http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/52,Aplikacja-SODiR-off-line.html

Tagi: PFRON SODiR
10:40, sodir1
Link Dodaj komentarz »
środa, 10 października 2012

Pobierz tutaj: http://www.pfron.org.pl/download/1/2005/SODiR_8_108.exe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż  od dnia 10 października 2012 r. dostępna jest  wersja 8.108  SODiR off-line. Jednocześnie  PFRON przypomina, iż  dokumenty uwzględniające nowe minimalne wynagrodzenie  mogłą być składane za pośrednictwem SODiR on-line począwszy od dnia 01 października 2012 r.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1539/Nowa_wersja_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
12:40, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie informuje, iż w  chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

W przypadku beneficjentów, którzy mimo wszystko próbują wysyłać dokumenty z nieaktualnej wersji i podczas wysyłania otrzymują komunikat o dostępności nowszej wersji aplikacji prosimy o niestosowanie się do pojawiającego się komunikatu, gdyż ze względów technicznych nie jest on możliwy do usunięcia.

Dodatkowo PFRON informuje, iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl  najpóźniej do dnia  12.10.2012 r. po zakończeniu testów akceptacyjnych.


Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1536/Wysylanie_dokumentow_z_wersji_8101_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
07:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 października 2012

Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadzone ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (...)

Artykuł ustawy zmieniającej/artykuł ustawy zmienianej

Treść zmiany

Okres sprawozdawczy, od którego należy stosować przepis

art. 1 pkt. 9 a/ art. 26 a ust. 1a1pkt. 1-3*

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

W art. 26 a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji (...) dodano zapis w  pkt 2-3:

 

Wg pkt. 2 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie będzie przysługiwało, „jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”.

 

Wg pkt. 3 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie przysługuje „jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni”.

 

 

12/2012

 

 

art. 1 pkt. 9 b/ art. 26 a ust. 4*

Przepis różnicuje wysokość miesięcznego dofinansowania w zależności od tego, czy wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą.

 

W art. 26 a ust. 4 ustawy
o rehabilitacji uzupełniono zapis „Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy,
a przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów”.

 

 

10/2012

art. 1 pkt. 9 c/ art. 26 a ust. 9a*

Dla celów dofinansowań do wynagrodzeń artykuł ten reguluje wydawanie decyzji
o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ust. 9a ustawy o rehabilitacji dodano zapis w pkt. 2

„Prezes Zarządu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 26 a ust. 1a1 pkt. 2 albo 3.”

12/2012

art. 1 pkt. 9d/ art. 26 a ust. 9b-9d*

 

Omawiane przepisy wskazują uprawnienia Funduszu w zakresie przeprowadzania czynności sprawdzających pomiędzy informacjami wykazywanymi w składanych do PFRON dokumentach a stanem faktycznym.

 

W art. 26 a po ust. 9 a ustawy
o rehabilitacji dodaje się ust. 9b-9d
o treści:

 

„ust. 9b) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowania sprawdzające w celu potwierdzenia:

- zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,
o której mowa w art. 48a ust.3.”

 

„ust. 9c) W  przypadku  podjęcia    postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.”

 

„ust 9d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.”

15.09.2012

art. 1 pkt. 9e/ art. 26 a ust. 10 i 11*

Przepisy regulują kwestię kontroli pracodawców w zakresie miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ustawy o rehabilitacji ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

 

„ust. 10) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

- danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

 

„ust. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których mowa w art. 49c, Prezes Zarządu Funduszu wydaje:

- decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;

- decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

15.09.2012

art. 1 pkt. 10/ art. 26 b ust. 8*

 

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych lub dochodów publicznych.

 

W art. 26 b dodano ust. 8, który brzmi:

 „Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

- ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,

- z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).

 

10/2012

art. 3 / art. 10 **

Przepis reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji branego pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dofinansowania określonej w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji .

 

W art. 10 zmieniono zapis – „W roku 2011 oraz w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”

 

Przy wyliczaniu kwoty dofinansowania za okres od września do grudnia 2012 r. należy stosować minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego tj.1386 zł.

 

09/2012

 

*  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
**Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475, z późn. zm.).

Data publikacji : 09.10.2012 
Opublikowane przez : Artur Kamiński
Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata JaworekWięcej: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1527/Zmiany_dotyczace_dofinansowan_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych_wprow.html

Tagi: PFRON SODiR
10:23, sodir1
Link Komentarze (1) »
wtorek, 02 października 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl po zakończeniu testów akceptacyjnych.

W chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1516/Nowa_wersja_aplikacji_SODiR_offline.htmlTagi: PFRON SODiR
09:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Witam Państwa - w związku z Państwa Komunikatem z dnia 17.09.2012 r. dot. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwracam się z prośbą o przesłanie naszej Organizacji OBPON.ORG, informacji od kiedy w SODiR online oraz SODiR offline na drukach INF-D-P w poz. 50  będzie udostępniona możliwość wpisania kwoty 1386 zł zamiast 1276 zł. Obecnie pracodawcy, którzy wypłacili już za wrzesień br. wynagrodzenia chcieliby móc złożyć jak najszybciej wnioski Wn-D za wrzesień z prawidłową podstawą najniższego wynagrodzenia aby nie musieli w terminie późniejszym dokonywać korekt.
 
Poniżej przesyłam Państwa Komunikat w/w sprawie:
 
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Edyta Sieradzka
Wiceprezes OBPON.ORG


 
Data publikacji : 17.09.2012
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P* należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku tj. 1386 zł.  dla wniosków składanych za okresy do końca 2012 r. Wypełnienie w w/w pozycji kwoty innej niż podana, spowoduje skierowanie wniosku do korekty.

*(załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261)”

Dzień Dobry.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż modyfikacja zawierająca zmianę ustawową z  minimalnym wynagrodzeniem za pracę będzie dostępna w SODiR OnLine od dnia 1 października od godziny 16:00, natomiast  w aplikacji SODiR OffLine będzie dostępna w późniejszym terminie, o czym Fundusz poinformuje beneficjentów odrębnym komunikatem na stronie www.pfron.org.pl

Pozdrawiam
Małgorzata Jaworek
Specjalista ds. obsługi beneficjentów
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Sekcja Obsługi Beneficjentów

PFRON

 01.10.2012 r.

Źródło: http://www.obpon.org/?url=art&id=140311

Tagi: PFRON SODiR
09:31, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 04 września 2012

"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 31.08.2012 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986) (pobierz)."

Ustawa do pobrania również tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000986&type=2 bezpośrednio ze strony Sejmu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1484/Opublikowanie_ustawy_z_dnia_28_czerwca_2012_r_o_zmianie_ustawy_o_rehabilitacji_z.html

 
1 , 2 , 3 , 4
Loading